Marcela Agoncillo

Marcela Mariño de Agoncillo – The wife of Don Felipe Agoncillo, Doña Marcela, also known as “Roselang Bubog” is best known as the maker of the first Philippine flag that was unfurled at the proclamation of Philippine Independence on June 12, 1898 in Kawit, Cavite. Born from one of Taal’s oldest and most respected families, she was educated in a Catholic convent school, which in those days emphasized sewing and arts in the curriculum for girls. In 1898, while in exile in Hong Kong with her husband and children, she received orders from General Emilio Aguinaldo to make the flag, a task she welcomed as an opportunity to serve her motherland. With the design finally made, she started her task of sewing with meticulous care with the help of Delfina Natividad (Jose Rizal’s niece) and her daughter, Lorenza. Marcela died on May 30, 1946, at 80 years old.

Marcella Mariño de Agoncillo- Ang may-bahay ni Don Felipe Agoncillo, kilala rin sa pangalang “Roselang Bubog,” ay tanyag dahil sa pananahi ng unang watawat na ibinuklat noong proklamasyon ng kalayaan ng Pilipinas noong Hunyo 12,1898, sa Kawit,Cavite. Si Marcella ay mula sa isa sa mga luma at respetadong pamilya ng Taal. Siya ay pinaaral ng kaniyang mga magulang sa kumbentong Katoliko, na nagpapahalaga sa mga turo sa sining at nagbibigay diin sa kakayahan ng mga babae sa pananahi. Noong 1898, habang ang pamilya niya ay ipinatapon sa Hong Kong, siya ay binigyan ng tungkulin ni Heneral Emilio Aguinaldo na gawain ang watawat. Ito ay pagkakataon na malugod niyang tinanggap bilang pagsilbi sa bayan. Noong nagawa na ang disenyo, itinahi na niya ang watawat, na may tulong mula kay Delfina Trinidad (pamangkin ni Jose Rizal) at ng kanyang anak na si Lorenza. Namatay si Marcella noong Mayo 30, 1946, sa edad na 80.